Ouderbijdragen

De school vraagt de volgende vrijwillige bijdragen van de ouders:

  • Uw bijdrage aan de Stichting

De Stichting Nutsscholen vraagt een vrijwillige bijdrage aan alle ouders. Dit bedrag (zie hierna) komt volledig ten goede aan het onderwijs van uw kind(eren). Er wordt geld besteed aan zaken als een leerlingverzekering en financiering van projecten. Wij kunnen als nutsschool dankzij deze bijdrage extra zaken toevoegen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. In onze schoolgids staat méér over de ouderbijdragen en ook waar dit geld allemaal aan besteed wordt.

U ontvangt vanuit de Stichting een nota. De ouderbijdrage aan de Stichting is als volgt vastgesteld door het bestuur:

                Voor het gehele schooljaar en instroom 1e schooldag tot 1 januari:

  • Per kind: €  61,60

                Voor kinderen die instromen vanaf 1 januari tot 1 maart:

  • Per kind: €  30,80

na 1 maart:  voor instromers na 1 maart wordt dat schooljaar geen bijdrage meer gevraagd.

 

  • Uw bijdrage aan de Oudercommissie (OC).

Ook dit is een vrijwillige bijdrage en deze bedraagt € 14,- per kind. Dit geld wordt door de OC geïnd en zij betalen daar alle festiviteiten van. Daaronder vallen b.v. het Sinterklaas- en Kerstfeest, Carnaval, Sportdagen, diverse traktaties in de loop van een jaar, een ijsje tijdens de schoolreis en op de laatste schooldag e.d.  Oók dit bedrag komt volledig ten goede aan uw kind(eren).

 

Impressie Locatie Groene Hil

Impressie Locatie Kroeten

Burgst is een fijne school want er zijn veel juffen die ons goed kunnen helpen. We hebben veel leuke boeken in de bieb. We doen vaak leuke activiteiten zoals een sponsorloop voor een groen schoolplein. We werken met thema’s zoals herfst/winter, we doen mee met de kinderboekenweek en sinds kort hebben we een burgstatelier waarin we onze talenten kunnen laten zien. Er wordt altijd aandacht besteed aan onze verjaardagen, die worden altijd leuk gevierd met spelletjes en muziek. Voor lastige vragen is er altijd iemand die tijd heeft om je te helpen. Ruzies worden altijd opgelost.

Sarah, Xanna, Yannick en Jasper. Groep 7

Soms is het op school best moeilijk. Maar voor de rest is het echt heel leuk en leer je veel!

Roos, groep 5

Ik vind dit een erg leuke en leerzame school. Een paar dingen vind ik echt geweldig! De juffen zijn super lief, de Techniekweek was super en met alle feesten hebben we altijd iets leuks op school. Ik was nooit zo goed in spelling maar met hulp van al de juffen mag ik nu naar de HAVO!

Laura, groep 8

Ik zit in groep 8. En ik vind deze school heel erg leuk. Er wordt wel veel huiswerk opgegeven maar daar ben ik eigenlijk wel blij mee omdat we dan goed leren en goed leren plannen. Er wordt heel duidelijk les gegeven en als je iets niet snapt is er veel aandacht voor je. Ik vind het jammer dat ik volgend jaar van deze school af moet gaan.

Sophie, groep 8

Voor onze kinderen de ideale school omdat zij de ruimte krijgen om te zijn wie ze zijn, er veel aandacht is voor sociale vaardigheden en het optimaal en op een speelse manier te ontwikkelen op elk niveau. Er is veel persoonlijke aandacht van de leerkracht(en) voor de leerlingen, maar ook de ouders worden gezien en gehoord.

Fam. van Rosmalen