Wat is een Nutsschool

Vaak verwonderen Engels sprekende bezoekers zich (met een niet te onderdrukken glimlach) over de geëtaleerde naam van onze school…Maar ook Nederlandse voorbijgangers vragen zich vaak af waar Nutsschool nu voor staat en wat voor soort onderwijs daar gegeven wordt. Tijd voor een korte toelichting. Een Nutsschool is opgericht door de Maatschappij tot Nut van het Algemeen. Een organisatie die in 1784 werd opgericht door Jan Nieuwenhuijzen. Het was in een tijd dat de overheid nog niet vanzelfsprekend de zorg voor het volk hoog in het vaandel had. Vandaar dat Nieuwenhuizen en zijn zoon Martinus overgingen tot een genootschap met als doelstelling “de verbetering van het schoolwezen en de opvoeding der jeugd als de voornaamste grondslag ter vorming, verbetering en beschaving van den burger”.

Vanaf de tijd van de industrialisatie kwamen er veel ‘midden-Nederlanders’ als kader personeel naar het zuiden, waar zeker rond Eindhoven de industrie een grote vlucht had genomen. Deze hoger opgeleide, vaak protestante, employees troffen hier in het zuiden echter alleen maar Katholieke en Openbare scholen aan. De religieuze grondslag van het Katholiek onderwijs en de kwaliteit van het openbaar onderwijs, vormde een grote belemmering voor hen om een juiste schoolkeuze te maken. De Maatschappij tot Nut van het Algemeen sprong in op de behoefte van deze nieuwe bevolkingsgroep en zij stichtten nieuwe scholen op algemene grondslag.

De onderwijssituatie in Nederland is nu dat we openbare scholen kennen, die vallen onder gemeentelijk bestuur en bijzonder scholen. Veruit het grootste gedeelte van die groep zijn confessionele scholen (Katholiek, Protestant Christelijk). De kerkgemeenschap of leden van de gemeenschap vormen daar het bestuur. Ook het Nutsonderwijs valt onder de noemer bijzonder onderwijs. Bij een Nutsschool wordt het bestuur gevormd vanuit de ouders van de school.
Nutsonderwijs is dus geen afwijkende onderwijsvorm, maar een bestuursvorm. Er zijn Montessori-, Jenaplan- en Daltonnutsscholen, maar ook scholen die gewoon werken vanuit het traditionele zogenaamde leerstofjaarklassensysteem. We rekenen onszelf tot die laatste groep.

In Breda zijn vijf Nutsscholen:

  • NBS Boeimeer
  • NBS Dirk van Veen
  • NBS De Hoogakker
  • NBS Burgst en
  • NBS Teteringen

Het bestuur wordt gevormd door de Stichting Nutsscholen Breda en bestaat uit ouders van alle vijf scholen en een Algemeen directeur (Mevrouw Anette de Ruiter sinds september 2019).

Het bestuur is gevestigd aan de Heerbaan 250, 4817 NL Breda. 076-5309224 secretariaat@nutsscholenbreda.nl

Impressie Locatie Groene Hil

Impressie Locatie Kroeten

Burgst is een fijne school want er zijn veel juffen die ons goed kunnen helpen. We hebben veel leuke boeken in de bieb. We doen vaak leuke activiteiten zoals een sponsorloop voor een groen schoolplein. We werken met thema’s zoals herfst/winter, we doen mee met de kinderboekenweek en sinds kort hebben we een burgstatelier waarin we onze talenten kunnen laten zien. Er wordt altijd aandacht besteed aan onze verjaardagen, die worden altijd leuk gevierd met spelletjes en muziek. Voor lastige vragen is er altijd iemand die tijd heeft om je te helpen. Ruzies worden altijd opgelost.

Sarah, Xanna, Yannick en Jasper. Groep 7

Soms is het op school best moeilijk. Maar voor de rest is het echt heel leuk en leer je veel!

Roos, groep 5

Ik vind dit een erg leuke en leerzame school. Een paar dingen vind ik echt geweldig! De juffen zijn super lief, de Techniekweek was super en met alle feesten hebben we altijd iets leuks op school. Ik was nooit zo goed in spelling maar met hulp van al de juffen mag ik nu naar de HAVO!

Laura, groep 8

Ik zit in groep 8. En ik vind deze school heel erg leuk. Er wordt wel veel huiswerk opgegeven maar daar ben ik eigenlijk wel blij mee omdat we dan goed leren en goed leren plannen. Er wordt heel duidelijk les gegeven en als je iets niet snapt is er veel aandacht voor je. Ik vind het jammer dat ik volgend jaar van deze school af moet gaan.

Sophie, groep 8

Voor onze kinderen de ideale school omdat zij de ruimte krijgen om te zijn wie ze zijn, er veel aandacht is voor sociale vaardigheden en het optimaal en op een speelse manier te ontwikkelen op elk niveau. Er is veel persoonlijke aandacht van de leerkracht(en) voor de leerlingen, maar ook de ouders worden gezien en gehoord.

Fam. van Rosmalen