MR

Onze Medezeggenschapsraad (MR) (te bereiken via mr@nbsburgst.nl)  bestaat uit vertegenwoordigers van de ouders en het onderwijzend personeel. De MR bespreekt onderwerpen die leven bij de ouders en overlegt met de directie en het schoolbestuur over onder andere de besteding van geld, vakanties, de rol van ouders als ondersteuners bij het onderwijs en het kiezen van lesmethodes. Ook is de MR altijd betrokken bij de invulling van vacatures. De MR beslist dus mee en heeft daartoe twee soorten rechten:
– Instemmingsrecht, over die zaken die voor de school van wezenlijk belang zijn, zoals het schoolwerkplan, het schoolreglement en de besteding van de ouderbijdrage.
– Adviesrecht, voor plannen van het schoolbestuur en de directie, zoals fusieplannen en ontslagbeleid.

Via de MR wordt de betrokkenheid van de ouders met de school vergroot. U kunt uw stem laten horen en daarmee invloed uitoefenen op het beleid van de school. Twee leden – een ouderlid en een personeelslid – vertegenwoordigen de MR in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting. De GMR bestaat uit twee leden van elke MR van elke nutsschool en behartigt zaken die alle nutsscholen aangaan. Notulen van de vergaderingen kunt u hieronder inzien.

Wie zit er in de MR?

Even voorstellen

Hieronder vind je het reglement:

MR reglement januari 2023

Lees hier de notulen van de MR-vergaderingen:

Notulen 2 oktober 2023

Notulen 18 december 2023

Notulen 2 februari 2024

Impressie Locatie Groene Hil

Impressie Locatie Kroeten

Burgst is een fijne school want er zijn veel juffen die ons goed kunnen helpen. We hebben veel leuke boeken in de bieb. We doen vaak leuke activiteiten zoals een sponsorloop voor een groen schoolplein. We werken met thema’s zoals herfst/winter, we doen mee met de kinderboekenweek en sinds kort hebben we een burgstatelier waarin we onze talenten kunnen laten zien. Er wordt altijd aandacht besteed aan onze verjaardagen, die worden altijd leuk gevierd met spelletjes en muziek. Voor lastige vragen is er altijd iemand die tijd heeft om je te helpen. Ruzies worden altijd opgelost.

Sarah, Xanna, Yannick en Jasper. Groep 7

Soms is het op school best moeilijk. Maar voor de rest is het echt heel leuk en leer je veel!

Roos, groep 5

Ik vind dit een erg leuke en leerzame school. Een paar dingen vind ik echt geweldig! De juffen zijn super lief, de Techniekweek was super en met alle feesten hebben we altijd iets leuks op school. Ik was nooit zo goed in spelling maar met hulp van al de juffen mag ik nu naar de HAVO!

Laura, groep 8

Ik zit in groep 8. En ik vind deze school heel erg leuk. Er wordt wel veel huiswerk opgegeven maar daar ben ik eigenlijk wel blij mee omdat we dan goed leren en goed leren plannen. Er wordt heel duidelijk les gegeven en als je iets niet snapt is er veel aandacht voor je. Ik vind het jammer dat ik volgend jaar van deze school af moet gaan.

Sophie, groep 8

Voor onze kinderen de ideale school omdat zij de ruimte krijgen om te zijn wie ze zijn, er veel aandacht is voor sociale vaardigheden en het optimaal en op een speelse manier te ontwikkelen op elk niveau. Er is veel persoonlijke aandacht van de leerkracht(en) voor de leerlingen, maar ook de ouders worden gezien en gehoord.

Fam. van Rosmalen