Missie en Visie

UITGANGSPUNTEN EN DOELSTELLINGEN
Het team van Burgst heeft een totaalvisie ontwikkeld die in het hierboven afgebeelde wapenschild tot uiting komt.  We vinden vier centrale onderwijsgebieden van belang die u in ons schild ziet uitegbeeld in de vier plaatjes in het midden:

  1. Leerlingenzorg: Zorg voor onze leerlingen en het bieden van een maximale persoonlijke ontwikkeling.
  2. Pedagogisch klimaat: Veiligheid en persoonlijke aandacht voor onze leerlingen, plezier op school.
  3. Onderwijs op maat: Onderwijs naar eigen vermogen en capaciteiten waarbij niet alle kinderen precies hetzelfde doen.
  4. Een open school: We willen laagdrempelig zijn waarbij zeker ouders altijd welkom zijn!

 

Wij willen op onze school goed onderwijs geven waarbij we letten op wat is vastgelegd in de wet en wat aansluit bij de visie van de Stichting Nutsscholen Breda.
Wij stellen ons daarbij een aantal specifieke doelen. Deze kunt u terugvinden in onze Schoolgids. Op verzoek van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen is een brochure met als titel “De Identiteit van de Nutsbasisscholen” opgesteld door de directeur van Burgst, dhr. J.Matthee en dhr. drs. B.Sanders. Deze brochure ligt ter inzage op de school.

Impressie Locatie Groene Hil

Impressie Locatie Kroeten

Burgst is een fijne school want er zijn veel juffen die ons goed kunnen helpen. We hebben veel leuke boeken in de bieb. We doen vaak leuke activiteiten zoals een sponsorloop voor een groen schoolplein. We werken met thema’s zoals herfst/winter, we doen mee met de kinderboekenweek en sinds kort hebben we een burgstatelier waarin we onze talenten kunnen laten zien. Er wordt altijd aandacht besteed aan onze verjaardagen, die worden altijd leuk gevierd met spelletjes en muziek. Voor lastige vragen is er altijd iemand die tijd heeft om je te helpen. Ruzies worden altijd opgelost.

Sarah, Xanna, Yannick en Jasper. Groep 7

Soms is het op school best moeilijk. Maar voor de rest is het echt heel leuk en leer je veel!

Roos, groep 5

Ik vind dit een erg leuke en leerzame school. Een paar dingen vind ik echt geweldig! De juffen zijn super lief, de Techniekweek was super en met alle feesten hebben we altijd iets leuks op school. Ik was nooit zo goed in spelling maar met hulp van al de juffen mag ik nu naar de HAVO!

Laura, groep 8

Ik zit in groep 8. En ik vind deze school heel erg leuk. Er wordt wel veel huiswerk opgegeven maar daar ben ik eigenlijk wel blij mee omdat we dan goed leren en goed leren plannen. Er wordt heel duidelijk les gegeven en als je iets niet snapt is er veel aandacht voor je. Ik vind het jammer dat ik volgend jaar van deze school af moet gaan.

Sophie, groep 8

Voor onze kinderen de ideale school omdat zij de ruimte krijgen om te zijn wie ze zijn, er veel aandacht is voor sociale vaardigheden en het optimaal en op een speelse manier te ontwikkelen op elk niveau. Er is veel persoonlijke aandacht van de leerkracht(en) voor de leerlingen, maar ook de ouders worden gezien en gehoord.

Fam. van Rosmalen